Urban SynergyCategorie

ontwerp

Uitleg

De BewonersBelangenCommissie (BBC) en woningcorporatie AlleeWonen zijn al enige tijd bezig om de woningen in Liniekwartier, Breda te verbeteren. Dit is de aanleiding om ook de woonomgeving aan te pakken. Urban Synergy is door de gemeente Breda gevraagd om, met belangrijke input van bewoners, te komen tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. De afgelopen maanden zijn bewoners geinterviewd en is het ontwerp op een bijzondere manier gepresenteerd en besproken met bewoners; Ervaring leert dat een deel van bewoners een ontwerp plattegrond moeilijk kunnen lezen. Daarnaast is de opkomst op een bewonersavond vaak niet hoog en bereik je voornamelijk de usual suspects. Samen met een groep vrijwilligers hebben we daarom het schetsontwerp letterlijk in een 1 op 1 schaalmaquette nagebouwd in de openbare ruimte. Zo ontstond inzicht in de grootte van een parkeervak en werd de mogelijkheid geboden om te schuiven in het ontwerp door bijvoorbeeld bomen en lantaarnpalen te verplaatsen. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan.

In beeldUpload jouw straatbeeldvideo hier!


Product in beeld